اسکلت فلزی ساختمان سه طبقه

یکی از اقدامات مهمی که همیشه باید قبل  از شروع فرآیند ساختمان سازی انجام شود، محاسبه مصالح مورد نیاز برای ساختمان سازی است. ساخت یک ساختمان سه طبقه نیاز به مصالح مختلفی دارد که باید حتما قبل از شروع فرآیند ساخت و ساز تخمینی برای این مصالح ساختمانی و میزان آن ها داشت. یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی ضروری که باعث افزایش هزینه های ساختمان سازی نیز می گردد، تیرآهن است. اسکلت فلزی ساختمان سه طبقه تماما با تیرآهن های خاص اجرا می شود. از آن جایی که قیمت تیرآهن با قیمت روز آهن و فولاد تغییر می کند، می توان یک هزینه تخمینی برای میزان تیرآهن مورد نیاز برای ساختمان های سه طبقه داشت.

چه در ساختمان های فلزی، چه در ساختمان های بتنی، تیرآهن نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. با این حال به دلیل اینکه میزان تیرآهن مورد نیاز برای اسکلت فلزی ساختمان سه طبقه بیشتر است، تخمین هزینه های تقریبی برای خرید تیرآهن جهت اجرای این نوع اسکلت نیز اهمیت بسیار زیادی به همراه دارد. از این رو در ادامه مقاله در مورد محاسبه تیرآهن مورد نیاز ساختمان سه طبقه صحبت می کنیم.

محاسبه ی تیرآهن مورد نیاز ساختمان سه طبقه

تیرآهن یکی از مهم ترین مقاطع فولادی است که در هر نوع ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اهمیت ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله و تنش های وارد شده به ساختمان ها، استفاده از آهن آلات باکیفیت برای ساختمان ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این موضوع می تواند از جنبه هایی باعث افزایش هزینه های ساختمان سازی شود؛ اما در نهایت در تقویت ساختمان ها تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

محاسبه تیرآهن مورد نیاز ساختمان سه طبقه با کمک مهندس محاسب و متخصص در زمینه ساختمان سازی قابل انجام است. مقدار آهن مورد نیاز برای یک ساختمان با اسکلت فلزی به عوامل متنوعی بستگی دارد که از جمله آن ها می توان به نوع اسکلت فلزی با مهاربند همگرا یا واگرا، خمش متوسط یا قاب خمشی ویژه اشاره کرد. طبق دستور زیر می توان به صورت تقریبی وزن تیرآهن مورد نیاز برای یک ساختمان سه طبقه را محاسبه نمود.

  • برای اسکلت فلزی با مهاربند همگرا بدون وزن آرماتور سقف، می توان به ازای هر متر مربع حدود 40 الی 70 کیلوگرم آهن مورد استفاده قرار داد.
  • برای اسکلت فلزی با مهاربند واگرا بدون وزن آرماتور سقف، می توان به ازای هر متر مربع حدود 45 الی 80 کیلوگرم تیرآهن را محاسبه کرد.
  • در صورت نیاز به اجرای اسکلت فلزی با قاب خمشی متوسط بدون وزن آرماتور، باید به ازای هر متر مربع، حدود 60 الی 100 کیلوگرم آهن مورد استفاده قرار داد.
  • در صورت نیاز به اجرای اسکلت فلزی با قاب خمشی ویژه بدون وزن آرماتور سقف، باید حدود 70 الی 110 کیلوگرم آهن را به ازای هر متر مربع مورد استفاده قرار داد.
  • سازه هایی که با سیستم دوگانه ساخته می شوند نیاز به تیرآهن بیشتری دارند. به طوری که باید به ازای هر متر مربع از این سازه ها، حدود 60 الی 120 کیلوگرم آهن در نظر بگیرید.

اعداد ذکر شده برای محاسبه میزان تیرآهن مورد نیاز ساختمان سه طبقه دامنه وسیعی دارند. همین موضوع باعث شده تا برخی از افراد ابهامات زیادی برای محاسبه تقریبی آهن آلات مورد نیاز ساختمان داشته باشند. در یک محاسبه تقریبی، اگر یک ساختمان سه طبقه زیربنای 1000 متر مربع داشته باشد و نیاز به 50 کیلوگرم آهن در هر متر مربع داشته باشیم، در نهایت 50 تن آهن برای این ساختمان نیاز است که بخش عمده ای از این آهن به صورت تیرآهن خواهد بود.

محاسبه ی تیرآهن مورد نیاز ساختمان سه طبقه

نقشه اسکلت فلزی ساختمان سه طبقه

اسکلت فلزی ساختمان سه طبقه بر اساس نوع کاربری ساختمان، شرایط سازه ساختمان و بسیاری از عوامل دیگر می تواند با روش های مختلفی اجرا شود. همانطور که اشاره کردیم، روش محاسبه تیرآهن مورد نیاز ساختمان سه طبقه روش دقیقی نبود و به صورت تقریبی میزان وزن تیرآهن مورد نیاز را مشخص می کرد. اما زمانی می توان به طور دقیق آهن مورد نیاز برای اسکلت فلزی ساختمان سه طبقه را محاسبه کرد که نقشه اسکلت فلزی در ساختمان سه طبقه توسط مهندس طراح به طور دقیق طراحی شده باشد.

نقشه اسکلت فلزی ساختمان سه طبقه

این نقشه نیازمند محاسبات بسیار مختلفی است و بدون توجه به این محاسبات و فرمول های مهندسی، نمی توان نقشه را طراحی نمود. بدیهی است که سایز تیرآهن و آهن آلاتی که برای اسکلت فلزی ساختمان های سه طبقه مورد استفاده قرار می گیرند، می تواند متفاوت باشد، بنابراین این هنر و دانش مهندس محاسب است که می تواند به بهترین شکل نقشه اسکلت فلزی در ساختمان های سه طبقه را طراحی کند.

 

افزودن دیدگاه