قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

عکس محصول قيمت
میلگرد متوسط 16، 18، 20 فولاد شاهرود 212 ﷼
میلگرد آلیاژی A3-20 ذوب آهن اصفهان 209 ﷼
میلگرد آلیاژی 14,16,18-A3 ذوب آهن اصفهان 209 ﷼