شرکت فولاد خوزستان با تصاحب بخش مهمی از بازار رقابتی فولاد و تامین نیازهای داخلی، توانسته است اطمینان خوبی به سرمایه‌گذاران برای سودآوری بدهد.

 

افزودن دیدگاه